Rozliczanie czasu pracy

  • Ewidencja czasu pracy kierowcy
  • Zbiorcza ewidencja czasu pracy kierowców
  • Raport czasu pracy w ekipach
  • Raport brakujących tarczek
  • Raport brakujących plików cyfrowych i tarczek
  • Liniowy wykres czasu pracy kierowcy