Raporty szczegółowe kierowcy

  • Dzienny tabelaryczny raport aktywności
  • Raport logowań kart
  • Raport włożeń wykresówek
  • Raport zdarzeń i błędów
  • Raport zeskanowanych wykresówek
  • Raport ręcznie wprowadzonych aktywności