Dodatkowe usługi

  • Rozliczanie diet i delegacji
  • Archiwizacja danych
  • Szkolenia kierowców z Rozp. 561/2006
  • Szkolenia z zakresu obsługi tachografów