O firmie

Dla firm transportowych świadczymy profesjonalne usługi w zakresie rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy kierowców.

 

Posiadając niezbędne doświadczenie i aktualizowane licencjonowane oprogramowanie na podstawie danych pobranych z tarczek (wykresówek), kart kierowców oraz tachografów wykonujemy analizy , raporty i ewidencje zgodne z wymogami inspekcji drogowej ( ITD. ) i inspekcji pracy (PIP).

 

Z oprogramowania tego korzystają też służby kontrolne takie jak: